Įmonių sąrašas

Romziga, UAB

Turgaus a. 22, 87122 Telšiai
(8 612) 35702
Uždaryta dabar
25 metai veikloje

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Pavojingų krovinių vairuotojų ir saugos specialistų mokymas (ADR)

Pavojingų krovinių vairuotojų ir saugos specialistų mokymas (ADR)
daugiau
ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.

Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.


Norintiems vežti pavojingus krovinius, privaloma:

• būti sulaukus 21 metų amžiaus;
• turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
• išklausyti nustatytą mokymo kursą atitinkamoje mokymo įstaigoje;
• išlaikyti egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

ADR kursai vairuotojams skirstomi į keturias kategorijas:

• A1 – tai pagrindinis mokymo kursas, skirtas paruošti vairuotojus, pavojingiems kroviniams vežti (galės vežti supakuotus ir birius pavojingus krovinius suverstinai, išskyrus 1 klasės (sprogstamos medžiagos ir gaminiai) ir 7 klasės (radioaktyvios medžiagos) krovinius. Negalės vežti cisternose).
• A2 – specializuotas mokymo kursas, skirtas ruošti vairuotojus vežti pavojingus krovinius cisternomis, išskyrus 1 ir 7 klasių.
• A3 – specializuotas mokymo kursas, skirtas ruošti vairuotojus, 1-os klasės (sprogstamos medžiagos ir gaminiai) pavojingiems kroviniams vežti.
• A4 – specializuotas mokymas 7-os klasės (radioaktyvios medžiagos) kroviniams vežti.

Asmuo, siekiantis tapti vairuotoju, privalo išklausyti pagrindinį mokymo kursą A1 ir, jei reikia, specializuotus mokymo kursus A2, A3, A4.
Asmeniui, sėkmingai išlaikius egzaminą (-us) (VKTI), inspekcija išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas išduodamas 5 metams. Norintiems pratęsti jo galiojimo terminą, privaloma per vienerius metus iki pažymėjimo galiojimo pabaigos išklausyti žinių atnaujinimo kursą (-us) ir išlaikyti egzaminą (-us).

Norintiems tapti pavojingų krovinių vežimo (ADR) saugos specialistais, privaloma:

• būti įgijus aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį;
• išklausyti ADR saugos specialisto kursus atitinkamoje mokymo įstaigoje;
• išlaikyti egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

Pavojingų krovinių vežimo (ADR) kelių transportu saugos specialistų mokymo kursai skirstomi į šešias kategorijas:

• M – mokymo kursas visų klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
• M1 – mokymo kursas 1 klasės (sprogstamųjų medžiagų) pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
• M2 – mokymo kursas 2 klasės (dujų) pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
• M3 – mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
• M4 – mokymo kursas 7 klasės (radioaktyviųjų medžiagų) pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
• M5 – mokymo kursas pavojingų krovinių, kurių identifikavimo numeriai (JT Nr.) 1202, 1203, 1223, (naftos produktams) vežimo saugai užtikrinti.